top of page
New-Tram-messydesk.png
441ddbd3-a411-42af-9053-043a01d6051a.jpg
Messy Desk x HK Tramways

令人陶醉的香港城市之旅

你也可以將那份香港城市的獨特藝術插畫,陪伴你的生活中了!香港電車設計讓你甜蜜的夢想照進現實。

夢幻星球雲來了!

d5f1484e-7227-470f-bb02-eebc5473538a.jpg
tram-messy-desk.png
New-Tram-messydesk.png
441ddbd3-a411-42af-9053-043a01d6051a.jpg
bottom of page